EMC Avamarilla voit varmistaa myös yrityksesi työasemat jopa 3G verkon yli nopeasti, vaivattomasti ja varmasti

EMC Avamar – varmistusratkaisu

EMC Avamar ratkaisee perinteiseen varmistuksiin liittyvät haasteet tarjoamalla nopeat päivittäiset täysvarmistukset ja luotettavat palautukset palvelimille, työasemille ja virtualisoiduille ympäristöille.

Avamar hyödyntää patentoitua globaaliin deduplikointiin perustuvaa teknologiaa tunnistamaan samanlaisia datasegmentteja jo lähdepäässä (clientissa) ennen kuin ne siirretään verkon läpi varmistuspalvelimelle. Lähettämällä ainoastaan uusia ennen varmistamattomia datasegmenttejä varmistuspalvelimelle Avamar kykenee vähentämään päivittäisen varmistusten verkkokuormaa jopa 500-kertaisesti. Tämä mahdollistaa nopean datan suojauksen huolimatta hitaasta tai liian kuormitetusta verkkoinsfraktuurista.

Data voidaan myös tarvittaessa salata ja keskitetty hallinta auttaa suojaamaan satoja etäpisteitä helposti ja tehokkaasti. Tallentamalla ainoastaan globaalisti uniikkeja datasegmenttejä Avamar vähentää tarvittavaa backend – järjestelmän tallennuskapasiteettia jopa kymmeniä kertoja tarjoamalla samalla kustannustehokkaan tavan palauttaa tieto pitkältä ajalta takaisin.

Avamarin monipuoliset asennusvaihtoehdot ja ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä loistavan ratkaisun mm. seuraavien kohteiden varmistamiseen:

Työasemat. Avamar - ohjelmiston helppokäyttöinen käyttöliittymä mahdollistaa loppukäyttäjien palauttaa heidän omat tiedostonsa nopeasti ja helposti verkon yli ilman IT-osaston työllistämistä. Tämä vapauttaa IT-osaston resursseja muihin operaatioihin ja antaa loppukäyttäjille nopeat palautukset. Luonnollisesti palautukset yksittäisille työasemille voidaan tarvittaessa tehdä keskitetysti tietohallinnon toimesta myös.

Etätoimipisteet. Koska Avamar vähentää dramaattisesti verkon läpi siirrettävän tiedon määrää, etätoimipisteet voidaan varmistaa nopeasti käyttämällä olemassa olevaan WAN-yhteyttä. Avamar eliminoi myös tarpeen, että jonkun pitäisi käydä etätoimipisteessä vaihtamassa nauhoja tai jopa lähettää niitä muualle turvaan. Avamarin avulla varmistukset ovat keskitetysti hallinnassa, suorituskykyisempiä ja luotettavampia. Pienemmille etäpisteille riittää pelkän agentin asentaminen varmistettaviin palvelimiin, eikä tällöin tarvita edes investointia paikalliseen laitteistoon. Enemmän tietoa paikallisesti tallentaviin etätoimipisteiseen voidaan asentaa Avamar–palvelin mahdollistamaan nopeammat palautukset. Etäpisteistä varmistettava tieto voidaan tehokkaasti konsolidoida pääkeskuksessa olevaan Avamar-ympäristöön ja nopeasti replikoida offsite-pisteeseen katastrofipalautusta varten.

NAS ja verkon yli tapahtuvat varmistukset ja palautukset. Mikäli datakeskuksen lähi- tai etäverkon kaistanleveys on rajoitettu, Avamar voi pienentää varmistusikkunan kokoa ja dramaattisesti kasvattaa varmistusten suorituskykyä vähentämällä verkon yli siirrettävän varmistustiedon määrää. Avamarin avulla voit myös ratkaista varmistushaasteet liittyen korkeasti kuormitettuihin NAS tiedostopalvelimiin. Tuloksena on nopeat päivittäiset täysvarmistukset olemassa olevan verkon läpi, jotka ovat jopa 10 kertaa nopeampia kuin perinteisillä tavoilla varmistettuna.

VMware –ja muut virtualisoidut ympäristöt. Avamar ratkaisee ongelman, joka aiheutuu usean virtuaalikoneen samanaikaisesta varmistamisesta samalta fyysiseltä palvelimelta. Tällöin kaikki varmistukset käynnistyvät samanaikaisesti aiheuttaen valtavan piikin prosessorin kuormitukselle ja verkkoliikenteelle hidastaen merkittävästi tai jopa jumiuttaen fyysisen palvelimen. Deduplikoimalla varmistettava data jo lähdepään virtuaalikoneessa, sen määrä saadaan huomattavasti pienenemään. Tämä minimoi varmistuksen vaikutukset laitteistoresursseihin ja tarjoaa nopeat, päivittäiset täysvarmistukset Guest-virtualikoneille ja imageille.

EMC Avamar ratkaisuvaihtoehdot

EMC tarjoaa joustavia tapoja ja mahdollisuuksia Avamar ratkaisun hankintaan ja asennukseen. Avamar on hankittavissa kahta eri vaihtoehtoa:

1. Avamar Data Store, täysin integroitu ohjelmisto- ja rautaratkaisu. Avamar Data Store ratkaisu koostuu konfiguroidusta Avamar ohjelmistosta ja EMC sertifioidusta laitteistosta. Tämä on yksinkertaisin ja kaikista suoraviivaisin hankintavaihtoehto. Tämä helpottaa hankintaa, käyttöönottoa ja palveluita sekä minimoi paikan päällä tapahtuvan asennuksen. Skaalautuva multi-node Avamar Data Store on ideaali ratkaisu Data Centereihin, joissa varmistettava data on konsolidoitu monista toimipisteistä tai turvataan VMware ympäristöjä ja paikallisen alueen LAN- verkkoon liittettyjä palvelimia. Avamar Data Store Single Node malli on hyvä vaihtoehto etätoimistoihin tai pieniin Data center ympäristöihin, jotka vaativat nopeita paikallisia palautus suorituksia. Siinä on samankaltainen toiminnallisuus kuin Multi-Node mallissa, eroavaisuutena ainoastaan kapasiteetti, päivitysmahdollisuus, ja korkea käytettävyys optio. Molemmilla malleilla on mahdollista replikoida joko etätoimipaikoista Data Centereihin konsolidoiden tai Data Centereiden kesken katastrofi palautuksien varten.

2. Avamar Virtual Edition for VMware, Avamar palvelin virtual appliancena. Tämä on teollisuuden ensimmäinen täysin virtualisoitu deduplikoitu varmistus- ja palautusratkaisu. Ideaalinen etätoimistoilla ja pienemmille Data Centereille, joilla on standardisoitu VMware virtuaaliympäristö.

 
  • riverbed-technology-inc-logo

  •  tintri-logo-250

  •  

    EMC-logo