Tiedonsisällön turvaaminen

Yrityksen liiketoiminnalle tärkeä tieto tuotetaan joka päivä eri tallennusjärjestelmiin. Nuo tallennusjärjestelmät sijaitsevat yksittäisen työntekijän työasemissa , etäkonttoreissa ja emoyhtiön konesaleissa. Tuon arvokkaan tietosisällön suojaaminen ja palauttaminen tarvittaessa liiketoiminnan käyttöön on tiedonturvaamisen päätehtävä.

EMC:n markkinaosuus vuonna 2010 deduplikointia hyödyntävissä laitteissa oli 64 prosenttia (IDC, Worldwide Purpose-Built Backup Appliance 2010 Vendor Shares). Tulemme mielellämme kertomaan mistä tuo suuri markkinaosuus johtuu

Networker

EMC Networker varmistusohjella voidaan keskittää, automatisoida ja nopeuttaa tiedon varmistuksia sekä palautuksia. Networker tarjoaa ennätyksellistä suorituskykyä ja joustavuutta suojaten kriittistä tietoa nopealla, turvallisella ja helposti hallittavalla tavalla.

Data Domain

EMC Data Domain tarjoaa ratkaisuja moniin perinteisissä varmistus-, palautus- ja replikointiprosesseissa esiintyneisiin ongelmiin. Markkinoiden paras deduplikointiteknologia lyhentää tiedon palautus- ja varmistusaikoja. Deduplikointi vähentää myös sähkönkulutusta perinteisiin varmistutapoihin nähden. Data Domain järjestelmän saa liitettyä saumattomasti kaikkiin johtaviin tallennus- ja arkistointiohjelmistoihin. Jos nykyinen varmistusratkaisusi ei pysty täyttämään tavoitteitaan, Data Domain saattaa hyvinkin olla helpoin ja edullisin tapa ajanmukaistaa tallennetun tiedon varmistaminen.

Avamar

EMC Avamar hyödyntää deduplikointiteknologiaa, jolla vältetään tiedon moninkertaista tallennusta, joka vanhanaikaisissa ratkaisuissa on ongelmana. Niissähän toistuvasti varmistetaan tietoa, joka on jo aikaisemmin otettu talteen edellisissä varmistuksissa. Avamar soveltuu myös erityisen hyvin etätoimipaikkojen, virtualisoitujen palvelinympäristöjen, työasemien tiedon turvaamiseen. Pelkästään Suomessa sadat yritykset ovat ottaneet käyttöön Avamarin. Tulemme mielellään kertomaan miksi ja mihin tarkoituksiin yritykset käyttävät EMC Avamaria.

 

varmistuskokonaisuus

Perinteisiä järjestelmiä vaihdetaan koko ajan ajanmukaisiksi  deduplikointia hyödyntäviksi ratkaisuiksi.

 
  • riverbed-technology-inc-logo

  •  tintri-logo-250

  •  

    EMC-logo